Home ข่าวประชาสัมพันธ์

 


แจ้งข่าว : ร่วมทัศนศึกษาดูงานการผลิตผลิตภัณฑ์มะพร้าว OTOP และวัฒนธรรม ณ ต..แก่งคุดคู้ อ. เชียงคาน อ.ภูเรือ จ.เลย  และ จ. เพชรบูรณ์ ในวันที่ 25-27 ตุลาคม 2561

ขอเชิญชวนสมาชิกชมรมฯ และผู้สนใจ ร่วมทัศนศึกษาดูงานการผลิตผลิตภัณฑ์มะพร้าว OTOP และวัฒนธรรม ณ ต..แก่งคุดคู้ อ. เชียงคาน อ.ภูเรือ จ.เลย  และ จ. เพชรบูรณ์ ในวันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 จำนวน 3 วัน สนใจติดต่อที่ผู้จัดการร้านค้า นางสุกานต์ดา เรืองขจร โทร 091 536 2561 ภายในวันที่ 25 กันยายน 2561  (รายละเอียดการสัมมนา Click...ดูตามเอกสารแนบ)

 

แจ้งข่าว : สัมมนาวิชาการ เรื่อง น้ำมันมะพร้าวเป็นยาพิษ หรือยาวิเศษ ผู้พิชิตไขมันทรานส์

ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันวิจัยพืชสวน  จะจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง น้ำมันมะพร้าวเป็นยาพิษ หรือยาวิเศษ ผู้พิชิตไขมันทรานส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม  2561  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองวิจัยพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป (อาคาร 8 ชั้น)  ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ โดยงานสัมมนาวิชาการครั้งนี้จะเน้นถึงความรู้ ความเข้าใจในเรื่องน้ำมันมะพร้าว กับไขมันทรานส์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ นายแพทย์ เป็นผู้บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตามกำหนดการแนบท้าย และในงานจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว น้ำมันมะพร้าวในราคาย่อมเยาด้วย โปรดแจ้งการตอบรับทางโทรสารที่ผู้จัดการ นางสุกานต์ดา เรืองขจร โทร 091 536 2561 ภายในวันที่ 25 กันยายน 2561  (รายละเอียดการสัมมนา Click...ดูตามเอกสารแนบ)

 

แจ้งข่าว : ชมรมฯ จะจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง ทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุมีสมอง จิตใจดี มีความสุข และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์มะพร้าวเพื่อสุขภาพและความงาม จัดทัศนศึกษาดูงานอุตสาหกรรมมะพร้าว

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม  2561  เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุมกองวิจัยพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และแปรรูป (อาคาร 8 ชั้น )  ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จตุจักร  กรุงเทพฯ  และประชุมสามัญประจำปี 2560  ของชมรมฯ โดยงานสัมมนาวิชาการครั้งนี้จะเน้นถึงสถานการณ์มะพร้าว ในปัจจุบัน และอุตสาหกรรมมะพร้าวของไทย ทั้งมะพร้าวน้ำหอม และมะพร้าวแกง จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ และได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญและเจ้าของธุรกิจมะพร้าวชั้นนำของประเทศ เป็นผู้บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นั้น นอกจากนี้ชมรมฯ ยังได้จัดทัศนศึกษาดูงานอุตสาหกรรมมะพร้าว และวิถึชีวิตชาวสวนมะพร้าว จ.นครปฐม

จ.สมุทรสาคร และ จ.สมุทรสงคราม  วันที่ 16-17 มีนาคม 2561 จำนวน 2 วัน ตามรายละเอียดแนบท้าย โปรดแจ้งการตอบรับทางโทรสารหรือโทรศัพท์ที่ผู้จัดการร้านค้า นางสุกานต์ดา เรืองขจร โทร 091 536 2561 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2561  (รายละเอียดการสัมมนา Click...ดูตามเอกสารแนบ)


แจ้งข่าว : ชมรมฯ จะจัดสัมมนาเรื่อง ความจริงเกี่ยวกับคอเลสเตอรอล และการทัศนศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ชมรมฯ จะจัดสัมมนาเรื่อง ความจริงเกี่ยวกับคอเลสเตอรอล ณ ห้องประชุมกองวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร ชั้นที่ 1 อาคารตึก 8 ชั้น  กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กทม. 10900 และจัดทัศนศึกษาไร่กำนันจุล และชมสวนกาแฟ ไม้ดอกและพืชผักเมืองหนาว พร้อมธรรมชาติหนาวเย็น  ณ  ไร่กำนันจุล และ เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2559  ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยแจ้งการตอบรับทางโทรศัพท์ ถึงผู้จัดการร้านค้าชมรมฯ (คุณตู๋) 091-536 2561  (รายละเอียดการสัมมนา Click...ดูตามเอกสารแนบ)

ข่าวที่ 1 ชมรมฯ ร่วมจัดงาน เปิดบ้านงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2558

วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2558 กรมวิชาการเกษตรจะจัดงาน เปิดบ้านงานวิจัย ในการนี้ ชมรมฯ จะร่วมจัดงาน และออกบูธ ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ และหาซื้อ วารสารกัลปพฤกษ์และหนังสือเกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าว  ขอเชิญติดต่อได้ ที่บูธของชมรมฯ ซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณสถาบันวิจัยพืชสวน  และที่เวทีกลางของสถาบันวิจัยพืชสวน วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 15.00 น. จะมีการสาธิต การสกัดน้ำมันมะพร้าวและการทำสบู่จากน้ำมันมะพร้าว โดยศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ส่วนในวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 14.00 น. จะมีการสาธิต การทำอาหารจากมะพร้าวกะทิ โดยศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ในงานเปิดบ้านงานวิจัยปีนี้ ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์ ผู้สนใจสามารถหาซื้อได้ที่บูธของผู้ผลิตที่มาออกงานในบริเวณใกล้เคียง อีกด้วย

ข่าวที่ 2 ชมรมฯ เปิดสำรองที่นั่ง เข้าร่วมเสวนา ฟรี

ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวฯ จะจัด เสวนา เรื่อง สุขภาพดีโดยไม่ต้องไปหาหมอ ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้อง 321 สถาบันวิจัยพืชสวน  นอกจากประธานชมรมฯ (ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา) และ ที่ปรึกษาชมรมฯ (นายแพทย์ ดำรง เชี่ยวสกุล)  แล้ว นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ กรรมการที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จะร่วมเสวนาในหัวข้อ “โชคดีที่ไม่ไปหาหมอ” อีกด้วย รายละเอียดดังเอกสารแนบ สนใจติดต่อ คุณสุกานดา เรืองขจร (ตู๋) โทร. 091-536 2561 ด่วน รับจำนวนจำกัด

 

ข่าวที่ 3 ชมรมฯ เปิดสำรองที่นั่ง เข้าร่วมสัมมนา ฟรี

ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวฯ จะจัด สัมมนา เรื่อง น้ำมันมะพร้าว...สุดยอด ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้อง 321 สถาบันวิจัยพืชสวน โดยในวันนี้ ดร.นพ.วิศาล เยาวพงศ์ศิริ อดีตประธานวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย จะบรรยาย เรื่อง บทบาทของกรดไขมันขนาดกลางจากน้ํามันมะพร้าวต่อสุขภาพของเซลล์สมองในเด็กคลอดก่อนกําหนดและเด็กที่เป็นโรคลมชัก ในภาคเช้า และ บรรยายเรื่อง ความมหัศจรรย์ของกรดไขมันขนาดกลางจากน้ำมันมะพร้าวต่อสุขภาพของเซลล์สมอง ในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคความจําเสื่อมและพาร์กินสัน ในภาคบ่าย และยังมีหัวข้อที่น่าสนใจอีกหลายเรื่อง  รายละเอียดดังเอกสารแนบ สนใจเข้าร่วมสัมมนา ติดต่อ คุณสุกานดา เรืองขจร (ตู๋) โทร. 091-536 2561 ด่วน รับจำนวนจำกัด

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


แจ้งข่าว..... ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง " บทบาทของกรดไขมันขนาดกลางจากน้ำมันมะพร้าวต่อสุขภาพ " ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 314 ชั้น 3 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กทม. 10900 อ่านและดาวน์โหลดรายละเอียดได้ท่ีนี่ และ ดาวน์โหลดรายละเอียดทัศนศึกษาที่นี่

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


แจ้งข่าว..... เชิญประชุมคณะกรรมการชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวฯ ครั้งที่  1/2554

ด้วยประธานชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวฯ ขอเรียนเชิญกรรมการชมรมฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2554 ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา  13.30  น.  ณ ห้องประชุม  213 ชั้น 2  สถาบันวิจัยพืชสวน  จตุจักร  กทม. 10900 ดังระเบียบวาระการประชุมแนบท้ายนี้  อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


แจ้งข่าว..... การสัมมนา เรื่องน้ำมันมะพร้าว= โรคหัวใจ ?และประชุมสามัญประจำปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2553 และการอบรมเรื่องการสกัดน้ำมันมะพร้าว ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553   จัดโดยชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย  อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

 
ลิขสิทธิ์ © 2022 ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 
first
  
last
 
 
start
stop
ป้ายโฆษณา