Home กิจกรรมของชมรมฯ
กิจกรรมของชมรมฯ


วันที่ 21-23 ส.ค.63 ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมทัศนศึกษา มีสมาชิกและกรรมการร่วมคณะจำนวน 40 คน โดยวันแรก 21 สค เข้า​เยี่ยมสมาชิกภาคใต้ ดูงานผลิตภัณฑ์มะพร้าวและพักผ่อนกันที่เกาะพิทักษ์​ อ.หลังสวน ได้เยี่ยมชมการผลิตที่ครบวงจรและส่งออกประสพความสำเร็จของบริษัท​Thai COCONUT​ ที่จังหวัดราชบุรี จากนั้นเยี่ยมชมบริษัทนิลทองแท้​ ที่​ อ.บางสะพาน​ ในวันที่ 2 (22 ส.ค) ดูงานการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากงานวิจัยการเปรียบเทียบพันธุ์ทำตาล มีสวีลูกผสม 1 พันธุ์ค่อม พันธุ์ทำตาลอีก 1 พันธุ์ โดยสาธิตการทำให้สมาชิกและนำชมการผลิตไฮโดรโพรนิค จากนั้นดูงานโรงงานโอท๊อป มาดเท่ และไปสัญจญพบผู้แทนภาคใต้คุณนรานนท์ เพชรสุวรรณ ที่วัดพิชัยธราราม สาธิตการผลิตน้ำมันมะพร้าวแลบครัวเรื่อน ซึ่งได้ถ่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรกร โรงเรียน และผู้นใจทั่วไป โดยได้รับการถ่ายทอดจากศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร และชมรมมากตั้งแต่ปี 2552 และเป็นสมาชิกชมรมมาเป็นต้นมา และได้ไปกราบกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ปากน้ำหลังสวน เพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนลงเรือไปเกาะพิทักษ์ เดินรอบเกาะเพื่อดูวิถีชาวประมง และธรรมชาติ ส่วนวันสุดท้าย (23 สค) ตอนเช้าพาคณะเดินรอบเกาะพิทักษ์ ดูพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม จากนั้นเดินทางถึงหลังสวน ชมการอบกล้วยเล็บมือนางที่ร้านสมจิต และชมสวนธรรมชาติ บ้านวรรณภัสสร และไปกราบพระบรมธาตุสวี ที่ อสวี อายุมากกว่า 700 ปี

.


------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมแสดงความยินดี

แด่นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน

กรมวิชาการเกษตร


---------------------------------------------------------------------------------------


ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมแสดงความยินดี

แด่ท่านวิไลวรรณ พรหมคำ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

 

---------------------------------------------------------------------------------------


คณะกรรมการชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าว อวยพรปีใหม่ ท่านประธาน ดร ณรงค์ โฉมเฉลา และที่ปรึกษาชมรม ฯ นพ.ดร วิศาล เยาวพงศ์ศิริ ในวันที่ 6 มกราคม

และอวยพรปีใหม่ ผอ. สนอง จรินทร ผอ. สถาบันวิจัยพืชสวน ในวันที่ 20 มกราคม


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------


วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562

ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง น้ำมันมะพร้าว...กัญชา ประโยชน์มากกว่าที่คิด? ณ ห้องประชุม กวป. กรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีหัวข้อการบรรยายดังนี้

1. กัญชา กัญชง ประโยชน์มหาศาล จริงหรือ?? บรรยายโดย นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

2. พิชิต NCDs โดยไม่ใช้ยา บรรยายโดย นพ.กรภัทร มยุรสาคร

3. บรรยาย และสาธิต เรื่อง โภชนะบำบัด โดย นายไกร มาศพิมล

4. บรรยาย และสาธิต เรื่อง เครื่องสาอาง เพิ่มมูลค่าของน้ามันมะพร้าว โดย รศ.ดร. สมลักษณ์ คงเมือง

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562

ดร. สมบัติ ตงเต๊า ผอ.สถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธานในการสัมมนาวิชาการ เรื่อง น้ำมันมะพร้าว...อาหารสมอง และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม กวป. กรมวิชาการเกษตร มีหัวข้อการบรรยายดังนี้ เรื่อง MCT กับน้ำมันมะพร้าว โดย น.ส. วิไลศรี ลิมปพยอม   เรื่อง Ketogenic Coconut Oil for Aging Brain โดย รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี   เรื่อง บูรณาการกัญชากับน้ำมันมะพร้าว โดย นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ เรื่อง น้ำมันมะพร้าว มีผลดีต่อสมองอย่างไร โดย ผ.ศ. น.พ.มนตรี กิจมณี    และเรื่อง น้ำมันมะพร้าว..อาหารสมอง โดย นายไกร มาศพิมล

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ดร. ณรงค์ โฉมเฉลา ประธานชมรมฯ เป็นประธานในการอบรม เรื่อง อาหารที่ปรุงด้วยน้ำมันมะพร้าว ณ ห้องประชุม 321 สถาบันวิจัยพืชสวน จตุจักร กรุงเทพฯ------------------------------------------------------------------------------------------------


ดร. ณรงค์ โฉมเฉลา ประธานชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย
พร้อมด้วย คณะกรรมการชมรม ฯ เข้ามอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่ แด่ ดร. สมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน และ ดร. อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เนื่องในในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562


 


----------------------------------------------------------------------------------------------------


สัมมนาวิชาการ เรื่อง น้ำมันมะพร้าวเป็นยาพิษ หรือยาวิเศษ ผู้พิชิตไขมันทรานส์

ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันวิจัยพืชสวน จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง น้ำมันมะพร้าวเป็นยาพิษ หรือยาวิเศษ ผู้พิชิตไขมันทรานส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม  2561  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองวิจัยพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป (อาคาร 8 ชั้น)  ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ โดยงานสัมมนาวิชาการครั้งนี้จะเน้นถึงความรู้ ความเข้าใจในเรื่องน้ำมันมะพร้าว กับไขมันทรานส์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ นายแพทย์ เป็นผู้บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ชมรมฯ ร่วมจัดการประชุมระดับนานาชาติ ว่าด้วยเรื่องของน้ำมันมะพร้าว

 

 

จากซ้ายไปขวา : มิสเตอร์ ยูรอน ซาลุม, มิสเตอร์ วิลี เอ ฟูอาเวา, นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย,

นายดิเรก ตนพยอม, นางลักขณา นะวิโรจน์ และ ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา

เมื่อวันที่ 17-20 มีนาคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา  ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวฯ ได้ร่วมกับ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร และการสนับสนุนจากองค์การอาหารและเกษตร (FAO) ชมรมมะพร้าวแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCC) และสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย จัดการประชุมระดับนานาชาติ ว่าด้วยเรื่องของน้ำมันมะพร้าว (International Conference for Coconut Oil) ขึ้น ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ BITEC  บางนา  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของบรรดานักวิจัยเกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าว องค์กรที่เกี่ยวข้องกับชาวสวนมะพร้าว ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันมะพร้าว อีกทั้งเพื่อนำผลจากการประชุมไปเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าว และหันกลับมาบริโภคน้ำมันมะพร้าว กะทิ และผลิตภัณฑ์มะพร้าวเหมือนในอดีต การประชุมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน  Horti Asia 2015 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 167 คนจาก 20 ประเทศ ประกอบด้วยออสเตรเลีย กัมพูชา ไมโครนีเซีย ฟิจิ ฝรั่งเศส อินเดีย อินโดนีเซีย คีรีบัติ  มาเลเซีย  ปาปัวนิวกินี  ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์  หมู่เกาะโซโลมอน ศรีลังกา สวิสเซอร์แลนด์ อัฟริกาใต้ แทนซาเนีย สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และไทย รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศได้แก่ APCC และ FAO

การประชุมนี้ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา ประธานชมรมฯ ได้กล่าวรายงานถึงที่มาของการจัดประชุม และ นางลักขณา นะวิโรจน์ อุปนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม นายดิเรก ตนพยอม รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวต้อนรับในฐานะประธานคณะกรรมการจัดประชุม และการกล่าวสุนทรพจน์ ของเลขาธิการชมรมมะพร้าวแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCC) มิสเตอร์ ยูรอน ซาลุม (Mr. Uron Salum, APCC Executive Director) ตามด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ ของ มิสเตอร์ วิลี เอ ฟูอาเวา ผู้แทนจาก FAO (Mr.Vili  A. Fuavao, Deputy Regional Representative, FAO Regioal Office for Asia and the Pacific)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

การจัดทัศนศึกษา  เมื่อ 27-28 ก.พ.  ถึง  1 มี.ค. 2552 (จาก นครปฐม  -  ชุมพร) เป็นกิจกรรมที่ชมรมฯจัดขึ้น เพื่อให้สมาชิกฯและผู้สนใจ ได้รับความรู้ในเรื่องการสกัดน้ำมันมะพร้าว รวมทั้งการผลิตมะพร้าวในท้องถิ่น

 

kk kk
kk kk
kk
kk kk
kk kk
kk kk
 
ลิขสิทธิ์ © 2022 ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 
first
  
last
 
 
start
stop
ป้ายโฆษณา